Kurumsal Eğitimler

  • home
  • /
  • Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Dijital Pazarlama Eğitimi, içeriğinden eğitmenlerine kadar tamamen firmanın/kurumun talep ve eksiklerine göre belirlenir. Kurumsal eğitimlerde hedef, dijital pazarlama ve tüm alt başlıklarında kurumların eksiklerini belirlemek, eksiklere uygun ders içerikleri ile ilgili departman çalışanlarının bilgilerini tamamlamak ve yetişmiş birer çalışan olarak öğrendiklerini kendi kurumunda uygulayabilecek donanımı kazandırmaktır. Uzman ekibimizle beraber, her kurum için o kuruma özel içerikleri belirleyerek tam olarak ihtiyaca cevap veriyoruz.

Katılımcı sayısına ve kurumun büyüklüğüne bakmaksızın, eğitim içeriğine ve ön görülen eğitim süresine bağlı olarak eğitim boyunca ve sonraki 3 ay süresince katılımcıların performansı takip edilerek öğrendiklerini kurum için uygulayabilme süreçleri tarafımızca geliştirilmeye devam eder. Departman çalışanları ve onların yöneticileri bu eğitime katılarak ortak paydada dijital pazarlamanın tüm inceliklerini öğrenerek koordineli bir şekilde hareket edebilir.