Dönüşüm Oranı Optimizasyonu – CRO

  • home
  • /
  • Dönüşüm Oranı Optimizasyonu – CRO

Büyüme Odaklı Pazarlama (Growth Marketing)

 

Growth Marketing, büyüme odaklı pazarlama olarak da isimlendirebileceğimiz farklı bir disiplin. Temel dijital pazarlama çalışmalarının yanı sıra, ürünün düzenli olarak büyümesi için düzenli olarak takip edilmesi gereken anahtar metrikler vardır. Bu metrikler, kullanıcı sayısı, aylık aktif kullanıcı sayısı, kaybedilen kullanıcı sayısı, deneme süresini tamamlayıp ödeme yaparak ürünü kullanmaya devam kullanıcı sayısı gibi daha birçok veriyle kompleks şekilde bağlantılıdır.

Özellikle SAAS, mobil uygulama, mobil oyun gibi ürünlerin büyümesi, kullanıcıları elinde tutması ve gelirini artırması için klasik dijital pazarlama yaklaşımları yeterli olmuyor. Haliyle, ürün sahiplerinin nerede hata yaptıklarını ya da neyi atladıkları büyük bir soru işareti olarak kalıyor. 

 

Growth Marketing Temel Metirkleri Nelerdir?

YİNELENEN AYLIK GELİR

3, 6 ve 12 aylık vadede toplam kullanıcıdan gelecek ödemelerin önceden hesaplanıp aya bölünmesidir.

ÜRÜNLE ETKİLEŞİM

Kullanıcıların ürünü ne kadar, günde kaç kez kullandığı, sıklık, oturum süresi gibi veriler.

KAYBETME ORANI - CHURN RATE

Belli bir zaman aralığında ürünü terk eden, oturum açmayan ya da kullanmayı tamamen bırak kullanıcıların yüzdelik değeridir.

KOHORT ANALİZİ

Belli bir davranışı sergileyen kullanıcıların gruplara ayrılarak değerlendirilmesi olarak açıklayabiliriz kısaca. Yine, kaybedilen kullanıcılar özelinde uygulanması ayrıca katkı sağlar.

KULLANICI KAZANIM MALİYETİ

Adı üzerinde, deneme süresi ya da doğrudan ücretli versiyon kullanan üyelerin kazanımı için harcanan bütçenin kişi başına maliyetidir.

ORTALAMA GELİR

Her bir kullanıcıdan elde edilen aylık ortalama kazançtır. Tabii burada önemli olan, kullanıcının artmasının geliri artıracağı yanılgısına düşmemek.

YAŞAM BOYU DEĞER

Kullanıcı başına elde edilecek gelirden ziyade, kullanıcıların ürünü ne kadar süre ile kullanıp deme yapacağı ile alakalı metriktir.

Büyüme Odaklı Pazarlama Bilgi Formu